Arte Grup Print s.r.l.


Codul de conduită al furnizorului

 

Arte Grup Print este angajată în aducerea unei contribuții pozitive în societate prin operațiuniile sale globale. Ne așteptăm ca toți furnizorii noștri să ne ajute la îndeplinirea acestui angajament prin sprijinirea activă și respectarea valorilor și principiilor noastre² în propria lor activitate de afaceri. Codul Furnizorului se aplică tuturor furnizorilor de la care Arte Grup Print contractează și cuprinde acele elemente cheie pe care le-am considerat a fi cele mai relevante pentru furnizorii noștri.

Integritate și conduită in afaceri

Arte Grup Print consideră integritatea și încrederea în relația sa cu toți furnizorii ca fiind precondiții esențiale pentru o afacere trainică. Elementele noastre cheie pentru integritate și conduită în afaceri sunt:

 • sprijinul pentru un climat de afaceri deschis, corect si competitiv.
 • conformarea cu toate legile si regulamentele aplicabile, relevante.
 • toate informatiile de afaceri, comerciale si financiare referitore la Compania Arte Grup Print trebuie tratate ca fiind confidentiale si nu trebuie comunicate tertelor parti.
 • conflictul de interese nu va fi permis sa afecteze buna desfasurare a afacerii noastre.
 • nu se accepta ca stimulentele si cadourile sa influenteze afacerea sau alte decizii.

Drepturile omului

Arte Grup Print confirmă valorile proclamate în Declarația Universală a Drepturilor Omului și în Convențiile Cadru al Organizației Internaționale a Muncii bazate pe respect pentru demnitatea individului, fara nicio discriminare. Elementele noastre cheie cu privire la drepturile omului sunt :

 • Conditiile de munca trebuie sa permita asigurarea practicilor de siguranta muncii si de sprijin a sanatatii la locul de munca a angajatiilor.
 • Angajatii trebuie tratati in mod corect in privinta programului de munca rezonabil, concediu de odihna periodic si remunerarea pentru munca depusa.
 • Sa se creeze cadrul pentru negocieri care sa conduca la contracte colective.
 • Oamenii sunt angajati pe principiile egalitatii de sanse, fara distinctie in functie de rasa, de culoare, sex, religie, orientare politica sau origine.
 • Sa nu foloseasca sau sa participe la exploatatrea copiilor, munca fortata sau prin constrangere, si in special, vor fi respectate standardele relevante ale Organizatiei Mondiale a Muncii.

Mediu

Arte Grup Print se straduie să trateze mediul cu grija cuvenită și în acord cu legislația privind mediului și alte norme legale aplicabile operațiunilor sale într-o locație geografică. Elementele noastre cheie referitoare la grija fața de mediu sunt:

 • Procesele de productie si cele din lantul de aprovizionare au fost proiectate sa utilizeze eficient resursele disponibile si sa minimizeze impactul asupra mediului.
 • Promovarea de catre furnizorii nostri a responsabilitatii crescute fata de mediu si promovarea dezvoltarii si raspandirii de tehnologii prietenoase mediului.

Comunicare, monitorizare

Arte Grup Print se asteaptă ca furnizorii săi să sprijine Arte Grup Print la indeplinirea elementelor cheie expuse mai sus prin încorporarea lor în propriile practici de afaceri și toți furnizorii noștri să intreprinda toți pașii necesari pentru a asigura ca elementele cheie ale Codului Furnizorului sunt comunicate angajațiilor lor și vor intreprinde toși pașii adecvați pentru a asigura ca furnizorii lor respecta Codul Furnizorului. Arte Grup Print va monitoriza performanța furnizorilor săi în aceaste privințe.

Conformitate

Arte Grup Print se așteaptă ca furnizorii săi să adere și să funcționeze în conformitate cu elementele cheie ale Codului Furnizorului. Arte Grup Print prefera o abordare de îmbunătațire continuă cu furnizorii săi în vederea ajungerii la conformare cu elementele cheie ale Codului și dacă sunt identificate cazuri de neconcordanță, Arte Grup Print și furnizorii săi vor dezvolta căi și mijloace de a corecta neconformitățile, cu condiția ca Arte Grup Print să primească de la furnizor angajamentul de a corecta neconformitatea în timp util. Dacă nu există angajament sau lipsesc măsurile corective, rezultatul poate fi în încetarea relațiilor de afaceri și ca ultimă măsură, rezilierea contractelor.